Lees ons nieuwe INFO bulletin...

GEFELICITEERD

 

Marian van Berkum-Schouten is benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau

 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Oosterkerk reikte burgemeester Jan Nieuwenburg op 26 april jl. namens de koning negen lintjes uit. Onze voorzitter, Marian van Berkum-Schouten, was een van de gelukkigen die tot lid in de orde van Oranje-Nassau werd benoemd.

Gezien haar lijst van verdiensten en wetende dat zij op nog meer fronten actief is, is deze bekroning alleszins terecht en een welgemeende felicitatie waard.

In ieder geval heeft zij haar boodschap:

“Gebruik je talenten in de maatschappij, help elkaar en heb er ook plezier aan” met hart en ziel in de praktijk gebracht.

(Zie ook INFO 3 – 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koninklijke onderscheidingen

 

Misschien was u dit jaar te laat voor het aanvragen van een koninklijke onderscheiding of had u verwacht dat iemand uit uw omgeving nu eindelijk een lintje opgespeld zou krijgen. Geen nood, want als u vóór 1 juli 2017 een aanvraag bij de gemeente indient dan heeft uw kandidaat wellicht kans om tijdens de ‘Lintjesregen’ op 27 april 2018 wel gedecoreerd te worden.

 

Is een ander datum voor de ontvanger van een lintje geschikter, ga dan bij de gemeente na voor wanneer zo’n aanvraag moet zijn ingediend. Iedereen kan iemand voor een Koninklijke onderscheiding voordragen.

 

Hoe je zo’n lintje aanvraagt en wat er allemaal bij komt kijken kunt u hier terugvinden. Of kijk op www.lintjes.nl. Daar vindt u nadere informatie en tevens het aanvraagformulier.

 

 

Oproep aan de ouderen van Hoorn, Blokker en Zwaag

 

De Ouderenraad vergaart wensen en ideeën om onze gemeente Seniorvriendelijk te maken.

Laat ons uw bevindingen weten.

U kunt mailen of schrijven naar het secretariaat. m.a.h.vanbennekom@hetnet.nl

Adres: Tinnegieter 95, 1625 AV Hoorn

 

 

Ons jaarverslag 2016 is gereed

 

In het jaar 2016 is uw Ouderenraad flink actief geweest. En het complete verslag is hier beschikbaar om te downloaden.

 

 

INFO Bulletin van de ouderenraad is vernieuwd!

 

Bijgesloten bij uw bondsblad en op de bekende afhaaladressen in Hoorn, Blokker en Zwaag, ligt een vernieuwd INFO blad van de Ouderenraad Hoorn. De redactie hoopt dat door een aangepaste lay-out en een nieuwe opzet het blad duidelijker leesbaar en aantrekkelijker is voor alle senioren in Hoorn, Blokker en Zwaag! Klik hier om te downloaden.

 

 

 

Welkom op

onze website

...of een van de uitgaven uit het afgelopen jaar:

1. februari/maart/april 2016

2. april/mei/juni 2016

3. juni/juli/augustus 2016

4. september/oktober 2016

5. oktober/november 2016

6. december 2016/januari/februari 2017

1. maart 2017

2. april/mei 2017

3. juni/juli/augustus 2017

Lijst van verdiensten van Marian van Berkum-Schouten

• Bestuurslid en lid van de pr-commissie van

  Operettevereniging Zwaag/Musicalvereniging Zwaag (1996-2015)

• Lid van de werkgroep avondwake van de Parochie Zwaag (1997-2015)

• Vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis,

  afdeling West-Friesland (1997-heden)

• Lid van de gemeenteraad van Hoorn (2002-2010)

• Penningmeester van het bestuur van het CDA,

  afdeling Hoorn (2010-heden)

• Bestuurslid van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)

  in Zwaag (2012-heden)

• Voorzitter van de Ouderenraad Hoorn (2014-heden

Planning edities INFO Ouderenraad Hoorn

Kopij bij redactie

 

10 aug.

25 sept.

10 nov.

Distributie

 

 

  1 sept.

15 okt.

  1 dec.

INFO

nr.

 

4

5

6

AGENDA Activiteiten tussen

 

1 sept.  en 15 okt.

15 okt. en 1 dec.

1 dec.  en 15 febr.