Terug

 

Terug

 

Terug

De onafhankelijk cliëntondersteuner

Uw gids bij zorg en ondersteuning

 

Wie door omstandigheden extra zorg en ondersteuning nodig heeft, krijgt al snel te maken met allerlei afkortingen als Wmo en Wlz en regelgevingen. Zie daar maar eens als goedwillende zorgvragende leek wijs uit te worden. Blijkbaar ziet de overheid geen kans om het leuker voor ons maken, maar gelukkig wel een beetje makkelijker. Daarom kan iedereen over deze materie gratis advies vragen bij een onafhankelijke cliëntondersteuner, de gids die u ontzorgt.

 

 

U, als zorgvrager en/of uw naasten kunnen een cliëntondersteuner zelf inschakelen. Hij of zij luistert naar uw wensen, kijkt naar knelpunten in uw persoonlijk omstandigheden en naar de steun of zorg die het beste bij u past. Daarbij rekening houdend met andere omstandigheden in uw woon- en leefsituatie. Want die zijn mogelijk onderdeel of oorzaak van de knelpunten. Bijvoorbeeld financiële problemen, de verminderde gezondheid van uw naasten of uw overbelaste mantelzorger.

Betrek bij uw gesprek met de ondersteuner zoveel mogelijk uw naasten. Zij kennen uw situatie goed en zien soms eerder of beter tegen welke problemen u aan loopt of dreigt aan te lopen. Daarnaast helpt deze gids ook mantelzorgers bij het oplossen van hun specifieke problemen. Want soms wordt hun dagelijkse leven (ouderschap, werk e.d.) stukje bij beetje overhoop gehaald en liggen gevaren als overbelasting op de loer.

 

Wmo-aanvragen

Als u een Wmo-aanvraag voor bijvoorbeeld thuishulp of een woningaanpassing doet, dan komt een consulent bij u langs voor het ‘keukentafelgesprek’. In Hoorn is dat iemand van 1.HOORN. Aan die aanvragen zitten veel haken en ogen en u moet aan allerlei regeltjes voldoen voordat u in een indicatie krijgt voor een of meer Wmo-voorzieningen. Juist door de complexiteit van deze aanvragen verdient het aanbeveling om zo’n gesprek met een cliëntondersteuner voor te bereiden. Samen kunt u uw hulpvraag beter en duidelijker in beeld te krijgen. Laat hem of haar ook aan het keukentafelgesprek met de Wmo-consulent deelnemen, dat voorkomt verrassingen. Verder helpt uw gids u met het aanvragen van of problemen met een persoonsgebonden budget. Bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met de zorg die u krijgt of wanneer uw aanvraag is afgewezen.

 

Waar vind ik een cliëntondersteuner?

Er zijn verschillende organisaties die cliëntondersteuning bieden. Ze werken onafhankelijk van de gemeente. Kijk voor de adressen op Cliëntondersteuning.

Een concreet voorbeeld waarbij een cliëntondersteuner u terzijde kan staan, vindt u bij  Woningaanpassing op onze site.

 

De Ouderenadviseur

Naast cliëntondersteuners zijn ook ouderenadviseurs. Bijvoorbeeld Mee & de Wering heeft zo’n ouderenadviseur (link naar artikel op onze site). Die biedt op een breder terrein ondersteuning. Maar dan wel specifiek aan 65-plussers bij allerlei situaties en vragen waar zij in hun levensfase tegenaan lopen.

 

Gewijzigd: 15-10-2020

De Ouderenadviseur

Voor al uw vragen

 

In Hoorn kunt u bij Mee & de Wering kosteloos hulp vragen van een ouderenadviseur. Een adviseur speciaal voor ouderen vanaf circa 65 jaar. Net als de onafhankelijk cliëntondersteuner (link naar artikel op onze site) helpt de ouderenadviseur mensen met het organiseren van de noodzakelijke zorg en ondersteuning. Zoals het voorbereiden van aanvragen voor WMO en deelnemen aan het keukentafelgesprek.

 

Daarnaast biedt de ouderenadviseur op een breder terrein ondersteuning. Maar dan wel specifiek aan ouderen bij allerlei situaties en vragen waar zij in hun levensfase tegenaan lopen. Er hoeft niet eens direct een knelpunt of een concrete hulpvraag te zijn. Dat laat zich het makkelijkste illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden van vragen die in de praktijk gesteld worden.

 

• Mijn partner is overleden, het lukt mij niet om de draad op te pakken.

• Mijn leven voelt zo leeg, ik voel mij eenzaam en vind het moeilijk om nieuwe activiteiten op te pakken en mensen te ontmoeten.

• Waar moet ik aan denken als ik over enige tijd niet meer in mijn huidige woning kan blijven, omdat ik achteruit ga?

• Ik heb hulp nodig, waar vind ik die?

• Wat moet ik in ieder geval goed geregeld hebben, voor ik dood ga?

• Ik vind het fijn als ik zo af en toe even iemand kan bellen om mee te klankborden, omdat ik daarvoor niemand in mijn omgeving heb.

• Ik kan moeilijk accepteren dat mijn partner dementie heeft en kan er met niemand over praten.

• Ik zoek een maatje.

• Ik heb nu geen concrete vraag, maar zou wel graag mijn huidige situatie met iemand willen bespreken.

• En nog vele andere vragen…

 

De ouderenadviseur heeft veel contacten met onder andere  (thuis)zorginstellingen, huisartsen, Stichting Netwerk, WonenPlus, Vrijwilligerspunt en andere organisaties in Hoorn en omgeving. Dus waar nodig kan hij u snel en in de goede richting verder op weg helpen.

 

Meer informatie over de ouderenadviseur vindt u bij Mee & de Wering. Voor een afspraak met een ouderenadviseur mailt u naar info@meewering.nl of bel 088 007 5000. Een afspraak kan ook door anderen, zoals uw huisarts, de thuiszorgmedewerker, uw mantelzorger of kinderen worden gemaakt. Wel zal dan altijd aan u gevraagd worden of u het eens bent met de aanmelding.

 Geplaatst: 15-10-2020