Klik hier om de INFO te lezen

Deze INFO besteedt beknopt aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen. Wilt u er meer over weten, klik dan op de titels voor een uitgebreidere informatie en eventuele verwijzing naar andere links:

 

Slechthorendheid - ‘Wat zegt u?’

Gaat het goed met mij? - Praatplaat: signaleren en bespreken

 

Financiële uitbuiting - Sprookje of bittere waarheid?

 

Chronische longziekte - COPD

 

 

 

 

Enquête over verkeer en vervoer - Mobiliteitsvisie 2030-2040

De gemeente roept inwoners van Hoorn op om in januari 2021 via een enquête mee te denken over verkeer en vervoer in en rondom Hoorn. Hun reacties helpen de gemeente om keuzes te maken over de toekomst van het verkeer en vervoer in Hoorn. Lees verder

 

Winkels in Hoorn open tijdens de lockdown?

Afgelopen maandag kondigde premier Mark Rutte de harde lockdown aan. Hieronder valt ook de sluiting van alle niet-essentiële winkels. Alleen de winkels die zich richten op de eerste levensbehoeften mogen de deuren open houden. Lees verder

 

Online bijeenkomst voor mantelzorgers

Mantelzorgers zien zichzelf vaak niet als mantelzorger, en ook in hun omgeving wordt deze zorg vaak onderschat. Dit is onterecht, want deze mantelzorgers bieden vaak lange en intensieve zorg. In onze regio is ongeveer 1 op de 3 inwoners mantelzorger. Lees verder

 

Compensatieregeling voor zorgkosten 2020

Inwoners van Hoorn van 18 jaar of ouder die een laag inkomen en hoge zorgkosten hebben, kunnen alleen nog in 2020 een tegemoetkoming van € 240 krijgen. Deze compensatieregeling eindigt namelijk per januari 2021.  Lees verder

 

Zorgverzekering 2021 - Let op de kleine lettertjes!

Zoals elk jaar trekken de zorgverzekeraars nu weer alles uit de kast om u als klant met mooie aanbiedingen binnen te halen. Blijft u bij uw vertrouwde verzekeringsmaatschappij of laat u zich verleiden om over te stappen naar een andere, en zo ja, waarom? Vielen de vergoedingen onder uw huidige polis misschien tegen of is de premie van die andere verzekeraar wel erg aantrekkelijk? Lees verder

 

Het leven is een feest – Is het leven een feest?

De Stichting Ouderenraad Hoorn heeft zich in 2019 specifiek beziggehouden met het onderwerp zingeving. Velen merken, dat problemen met zingeving en eenzaamheid bij senioren steeds vaker voorkomen. De stichting wil met deze notitie een bijdrage leveren aan de discussie rond dit onderwerp en daar lokaal een eigen richting aan geven. Lees verder

 

Twee maanden geen eigen Wmo bijdrage door coronacrisis

Inwoners die in de maanden april en/of mei 2020 hulp of ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hebben ontvangen, hoeven over die maanden geen eigen bijdrage te betalen. Lees verder

 

Woonvisie Hoorn 2020-2025 - Gemiste kans voor ouderen?

Hiernaast berichtte de Ouderenraad Hoorn al dat in de gemeentelijke Woonvisie 2020-'25 weinig was terug te vinden over wonen en nieuwbouw voor senioren. Dat heeft, zoals aangekondigd, geleid tot een positief gesprek over deze visie met wethouder Van der Ven. Lees verder

 

Gebruik van mondkapjes

Steeds meer mensen dragen al dan niet verplicht een mondkapje. Maar wat zijn nu precies de regels? Wanneer moet ik een mondkapje dragen, waar moet deze aan voldoen en waar kan ze kopen? Lees verder

 

Praten met ouderen, niet òver ouderen

Beter Oud heeft tot doel ouderen een zo zelfstandig en waardevol mogelijk leven te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Daarbij is het van belang te weten wat senioren daar zelf over kunnen zeggen. De inbreng van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals uit verschillende werkvelden is hierbij onmisbaar. Een van de klankborden van die groepen is de Raad van Ouderen die de minister van VWS gevraagd en ongevraagd adviseert. Dit onder het motto: Praten met ouderen, niet òver ouderen. Advies van de Raad van Ouderen aan de minister ‘Betrekken van Ouderen’ hier te zien.

Leeftijdsgrens voor medische behandeling?

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze samenleving, waaronder de ouderen. Gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen nemen gelukkig allerlei initiatieven om de kwaliteit van leven voor die, al dan niet zelfstandig wonende, ouderen in stand te houden. En zeker nu we langer dan gedacht met die gevolgen te maken krijgen, is aandacht voor en ondersteuning van die groep extra belangrijk. En niet voor niets gaan huisartsen in gesprek met senioren in hun praktijk over onverhoopte keuzes bij medische behandelingen.  Lees verder

 


Stel uw zorgvraag niet uit
Door de coronamaatregelen daalt het aantal aanvragen voor zorg en ondersteuning. Maar het is niet de bedoeling dat u een kleine of grotere zorgvraag of gezondheidsprobleem uitstelt of hiermee blijft rondlopen. Lees verder

 

Wat maakt uw leven zinvol?

“Veel ouderen zijn zich niet bewust van wat hun leven ‘zinvol’ maakt. Of misschien beter gezegd: niet iedereen kan de juiste woorden vinden voor wat een zinvol leven is”, aldus de Raad van Ouderen. Lees verder

Bijgewerkt:

15-1-2021

 

Disclaimer