Terug

 

Terug

 

Terug

Het kan ook u overkomen!

Praat met elkaar

 

“Hallo, ik ben nu bij mijn maatje. Ik kan het niet meer aanzien, het gaat niet goed met Jaap. Kun jij wat voor mij betekenen.”

 Een hartenkreet van een goede vriendin die vertwijfeld en alleen bij het ziekbed van haar man staat. Hij krijgt al een paar dagen palliatieve zorg en kan elk moment overlijden. Zijn lichaam is op en kan geen weerstand meer bieden tegen de gecombineerde aanvallen van kanker en bijkomende kwalen. Hij vecht een, zelfs met medicatie, niet meer te winnen strijd. Rest alleen nog palliatieve sedatie die er gelukkig voor zorgt dat hij in deze laatste levensfase niet hoeft te lijden. Want door toediening van een slaapmiddel wordt zijn bewustzijn verlaagd en heeft hij geen last meer van zijn long- en andere klachten. En zo is hij, zonder dat zij elkaar nog hebben kunnen spreken, rustig ingeslapen.

 

Een uit het leven gegrepen situatie waar iedereen, thuis of in het ziekenhuis, mee te maken kan krijgen, als patiënt of als achterblijver. Jaap en zijn maatje waren daar niet op voorbereid. Het ging bovendien aanvankelijk goed met hem en zijn kanker was volgens de artsen goed te behandelen. Maar er bleek meer aan de hand te zijn en in een paar weken tijd van hoop en vrees was hij niet meer te redden. Tijd om samen terug te blikken op zestig jaren van lief en leed was hen niet gegeven. Laat staan dat zij de rust en tijd hadden om samen keuzes te maken over de behandelingen of te praten over ‘hoe nu verder’ na zijn overlijden. Zijn levensmaatje stond er opeens helemaal alleen voor. Zij moest nu naar eigen inzicht voor hem beslissen. Zoals over het wel of niet verder behandelen en over de laatste dagen al dan niet thuis met hem samen te zijn.

 

Na zijn overlijden bleef zij daardoor heel verdrietig, verweesd en met veel vragen achter. Niet alleen over bijvoorbeeld het ziekteverloop en een eventuele orgaandonatie, maar ook over hele praktische zaken. Bijvoorbeeld die rond de uitvaart, de financiën en dergelijke. Dat alles overschaduwt onnodig het rouwproces, terwijl het gemis steeds meer begint te knagen. “Ja, hij lag al een paar weken in het ziekenhuis en ik kwam na de bezoekuren alleen thuis. Maar toen was hij er tenminste nog…”

 

Ga in gesprek met elkaar

Praten over sterven is niet altijd makkelijk en zeker niet als u fit en gezond bent. Toch is het goed om juist dan uw wensen en verwachtingen rond uw levenseinde te bespreken met uw naasten èn met uw dokter. Want uw gezondheid kan opeens zo snel verslechteren dat u over die wensen e.d. niet meer kunt praten. Zo’n gesprek voorkomt dan dat uw familie voor moeilijke keuzes komt te staan of dat de arts voor u moet beslissen. Bijvoorbeeld of u al dan niet in een verpleeghuis wilt worden opgenomen. Of dat u liever kiest voor versterving, palliatieve zorg, thuis of in het hospice, dan wel voor euthanasie. Welke grenzen had u zelf willen stellen aan de medische zorg. Grenzen die misschien samenhangen met uw levensbeschouwing of culturele achtergrond en de daarbij gebruikelijke rituelen.

 

Praten over het levenseinde is spannend, maar geeft ook rust voor u en uw naasten. Vooral als uw medische en/of zakelijke wensen in een wilsverklaring of een (levens)testament zijn vastgelegd. Al betekent dat niet dat daarin niets veranderd zou kunnen worden. Want omstandigheden, wensen en nieuwe medische inzichten kunnen tot andere keuzes leiden. Blijf daarom in de loop van de tijd en gedurende de laatste levensfase met elkaar in gesprek en doe dat met wederzijds respect. Het voorkomt misverstanden over en teleurstellingen bij de hulpverlening rondom het sterven.

 

Tip: vergeet bij die gesprekken niet de eventueel noodzakelijke zorg en aandacht voor de mantelzorger en andere naasten van de patiënt. Ook zij gaan mentaal en fysiek door een diep dal, verwaarlozen onbewust zichzelf en/of durven zelf geen hulp te vragen.

 

Meer hierover leest u o.a. in de levenseinde verhalen of de brochure Gesprekshulp behandelgrenzen. Of bekijk filmpjes over hoe anderen met elkaar in gesprek gaan.

 

Geplaatst: 23-9-2021