Terug

 

Terug

 

Terug

Hoge opkomst thema-ochtend

 

De thema-ochtend 'Toekomst ouderen-Langer thuis', georganiseerd door de Ouderenraad Hoorn, was een groot succes. Er was zeer veel belangstelling, langer thuis (moeten)wonen, nu en in de toekomst, houdt veel ouderen bezig.

 

De opzet van deze ochtend was interactief, bezoekers konden tussendoor vragen stellen aan de diverse sprekers. Die sprekers hadden min of meer verschillende onderwerpen, maar de rode lijn was toch wel: mensen, bereid je erop voor dat er straks minder zorg is, dat we lang zelfstandig moeten blijven functioneren en waarschijnlijk in onze eigen huizen oud gaan worden. Op hoe dat dan moet, kwamen geen kant-en-klare antwoorden. Die zijn er ook niet. Wél ideeën. Zoals op tijd kijken of het beter is een geschikter huis te vinden. Of je huis zodanig aan te passen met hulpmiddelen, dat je zo goed mogelijk oud kunt worden in je eigen huis. Dat mensen meer naar elkaar moeten gaan omkijken en hoe dat zou kunnen.

 

Minder zorg

Uit de zaal kwamen de nodige vragen. Daaruit bleek dat sommige mensen eigenlijk een beetje boos zijn. Dat zij het moeilijk vinden, zelfs soms geen zin hebben, zich aan te passen aan de eisen die deze tijd aan hen gaat stellen. Dit commentaar kwam voornamelijk van de oudste mensen uit onze doelgroep. En dat is begrijpelijk. Voor de iets jongere ouderen geldt echter: je zult wel moeten, er is geen keus. De groep ouderen groeit de komende jaren enorm, er zijn dan gewoon te weinig mensen om alles te doen voor ouderen, dat altijd werd gedaan. Dat werd met name door Rob Hartings, bestuurder MEE& De Wering, heel duidelijk gesteld.

 

Wat doet de gemeente?

Burgemeester en wethouders waren uitgenodigd, maar niet aanwezig, fractievoorzitters van diverse Hoornse politieke partijen wél. En dat is goed: er moet meer aandacht komen voor de woonproblematiek van de oudere doelgroep in Hoorn, Blokker en Zwaag. De Ouderenraad zet zich hier actief voor in, met name door in gesprek te zijn met de bestuurders van Hoorn. Wát zijn de plannen, hoe gaan de bestuurders van onze gemeente om met de problemen rond zorg en huisvesting van ouderen, hoe ziet het ouderenbeleid eruit? In deze Info en op Info.nl houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen de komende jaren. Hebt u vragen aan de politiek en de bestuurders van onze gemeenten over zorg en wonen? Mail het ons, wij leggen het voor aan de Hoornse Raad en het college. We houden u op de hoogte.

 

Geplaatst: 27-10-2023