Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

Uw wijk en de gemeente

 

Wij stellen ons graag aan u voor:

 

Ik ben Frans van Barneveld. Ik ben wijkcoördinator van de gemeente voor de wijken Kersenboogerd, Bangert en Oostenpolder en de Binnenstad.

 

En mijn naam is Gerard Dijkstra, wijkcoördinator van de gemeente voor de wijken Risdam Noord en Zuid, Nieuwe Steen en Blokker.

 

Mijn naam is Ton Schuitemaker.

Wijkcoördinator voor de wijken Grote Waal, Hoorn Noord en Venenlaankwartier.

 

We doen het samen

Wij werken binnen de gemeente voor team Wijkzaken als wijkcoördinator. Team Wijkzaken kan u helpen bij het realiseren van uw ideeën die de leefbaarheid van de wijk ten goede komen. Anders gezegd, heeft u een idee voor de buurt en u weet niet hoe dat van de grond komt? Dan kunnen wij u daarbij assisteren. Het blijft uw idee, u voert het zelf uit, maar u krijgt ondersteuning van ons. Misschien wel met een bescheiden financiële bijdrage. Hoe groot die bijdrage is, is natuurlijk afhankelijk van de grootte van uw idee.

 

Uw idee realiseren

Voorbeeld: u loop door de gemeente en u weet u een prachtige wandelroute. U komt op het idee om daar een vaste wandelroute van te maken; met bordjes en verwijzingen. Misschien wel met een plattegrond of voor een wandel-app. Mooi idee, goed voor lichaam en geest voor velen. Maar dan?

Dan kunt u contact opnemen met Wijkzaken. Samen kijken we hoe dit idee werkelijkheid wordt. En als u het niet zelf kunt, dan zoeken we naar mogelijkheden om ook dat op te lossen.

Of u wilt een of meer ‘Hoe-gaat-het-vandaag-met-je-Bel-Rondjes’ voor uw buren in het leven roepen. Samen kunnen we kijken hoe uw idee gestalte kan krijgen.

 

Wijknetwerk

Binnen Hoorn Noord en Venenlaankwartier bestaat er een wijknetwerk. Dat is een groep mensen die zich met elkaar inzet voor de wijk. Hierbij zijn diverse organisaties aangesloten. U kunt hierbij denken aan het Leviaan en de Omring, het Leger des Heils, Hart voor Hoorn, St. Netwerk, diverse lagere scholen, … teveel om hier even op te noemen. Verder zijn er ook inwoners van de wijk. Drie avonden per jaar komen we samen om te bedenken waarmee de leefbaarheid in de wijk ten goede zou komen. En de ideeën werken we ook weer samen uit.

Als u in de wijk Hoorn Noord of Venenlaankwartier woont en u wilt meedenken, neem contact op met Ton Schuitemaker via Wijkzaken@hoorn.nl of via zijn telefoonnummer 06 11855023.

 

Groenadoptie

De gemeente heeft veel groen in de wijken. Het kan zijn dat u niet genoeg heeft aan uw eigen tuin. Of misschien heeft u in het geheel geen tuin, maar wilt wel lekker in de weer. Het is mogelijk om een stuk gemeentelijk groen te adopteren. U hanteert schopje en schaar en de gemeente bemoeit zich dan niet meer met dat stuk groen. U kunt zelfs bepalen wat u in dat perk aan planten wilt hebben. Ook hierbij kunnen wij u helpen dit te realiseren.

 

Dus, heeft u ideeën? Of wilt u groen adopteren? Neem contact op met Wijkzaken via wijkzaken@hoorn.nl of via het algemene telefoonnummer 0229  25 22 00.

 

FIXI

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u te attenderen over het volgende. Ondanks de goede zorgen kan het zijn dat er een mankement is in de openbare ruimte. Een stoeptegel die gevaarlijk omhoog ligt, een zware tak die gevaarlijk over het voetpad hangt of zelfs een dode eend bij of in het water. Wij willen graag dat u zoiets meldt.

Dit kan het best/efficiëntst via FIXI. FIXI is een app. Makkelijk in gebruik, rechtstreeks met de juiste medewerker of afdeling.

U krijgt de FIXI-app via de Google Play (Android) en App Store (Apple). Melden kan ook via www.hoorn.nl  en telefonisch melden mag ook 0229-252200

 

Geplaatst: 17-11-2023