Terug

 

Terug

 

Terug

 

Terug

Mantelzorg - Wegwijs in het doolhof

 

Regelmatig besteedt de Ouderenraad in haar media, het INFO-blad en de website, aandacht aan mantelzorg en wat daarmee samenhangt. In dit artikel zetten we een aantal zaken nog eens op een rij. Dit in een poging om de juiste richting aan te geven in het doolhof van deze toenemende vorm van zorg. Bovendien sluiten wij met tips over ‘mantelzorg en corona’ aan bij de actualiteit.

 

 

Mantelzorgers zijn in vele gevallen voor hun omgeving als voor henzelf de ‘onzichtbare helpende handen’. “Het is toch vanzelfsprekend dat ik voor mijn partner, kind, ouders of vrienden zorg.” En dat die zorg vaak langdurig en intensief is, wordt als ‘normaal’ ervaren. Omgekeerd hebben betrokkenen grote waardering voor die hulp, maar zien dat niet direct als mantelzorg.

Dat niet herkennen van taak, positie e.d. kan grote gevolgen hebben. Vooral wanneer zijn of haar leven door het mantelzorger zijn wordt beheerst.

 

Ben ik mantelzorger?

Niet als je bijvoorbeeld wekelijks de boodschappen doet voor je ouders of regelmatig bij een eenzame buur koffie gaat drinken. Dat ben je, formeel gezien, wel als die onbetaalde hulp zich over langere tijd, d.w.z. meer dan 3 maanden, uitstrekt. En je bovendien meer dan 8 uur per week steun en zorg biedt aan een hulpbehoevende in je directe sociale omgeving Gemeente Hoorn - Mantelzorg. Het gaat hierbij niet alleen om volwassenen, want kinderen en jongeren die bijvoorbeeld thuis of bij hun oma bijspringen vallen eveneens onder deze definitie. Bekend is dat in onze regio een kwart van alle jongeren opgroeit met ziekte en zorg in de thuissituatie. Zij maken zich zorgen over of ze zorgen voor een ziek, beperkt of verslaafd familielid: Jonge mantelzorgers.

 

Bordjes in de lucht houden

Terug naar het handwerk dat onder gewone omstandigheden al heel complex kan zijn. Want mantelzorg overkomt je en is in dat opzicht anders dan vrijwilligerswerk waar je voor kunt kiezen. Het eerste moet je maar zien te plooien rondom je andere dagelijkse activiteiten, zoals die in het gezin en op je werk. De zorgtaken nemen velen met liefde op zich en geeft hen energie. Maar soms wordt het aantal bordjes dat je in de lucht wilt of moet houden te veel. Bijvoorbeeld bij langdurige en steeds meer omvattende zorg of door het heen en weer vliegen tussen je nog thuiswonenden moeder en je vader in het verpleeghuis. Daarnaast zijn factoren als het tegenwoordig langer moeten doorwerken en de toenemende vergrijzing van invloed op de spankracht van de mantelzorger. De kans dat hij of zij op enig moment zelf mantelzorg nodig heeft en desondanks ook nog zorg verleent is door die ontwikkelingen zeker aanwezig.

In West-Friesland bijvoorbeeld is ongeveer 1 op de 3 inwoners mantelzorger. En van die 70.000 geeft bijna 21.000 aan dat die zorg moeilijk vol te houden is. (mantelzorgonderzoek)!

 

Wegwijzer

Met andere woorden, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en de zorgsituatie liggen overbelasting, fysieke en psychische klachten voortdurend op de loer. Tijdig signaleren en ingrijpen door betrokkene of diens omgeving is dan noodzakelijk.

 

Gelukkig is er steeds meer begrip en oog voor de onschatbare waarde van deze doelgroep én voor de persoonlijke risico’s van hun inzet. De landelijke vereniging Mantelzorg.nl is daar een voorbeeld van. Regionaal en lokaal zijn er instanties, zoals het kenniscentrum Ikzorg.nu, de Gemeente Hoorn en MEE & de Wering, die met raad en daad hulp kunnen bieden. Zo is er een praktische Wegwijzer Mantelzorg uitgebracht.

 

 

“Zorgen voor een ander is vaak mooi, maar het is niet altijd makkelijk. Je komt in nieuwe situaties terecht en je hebt als mantelzorger regelmatig vragen (…). Om de zorg goed vol te houden is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en de zorg voor jouw naaste waar mogelijk te delen.”

Bron: Mantelzorg.nl

 

Avondklok verklaring, Covid-19

De pandemie kan verstrekkende gevolgen hebben voor mantelzorgers persoonlijk, maar ook in de vorm en mate waarin zij de zorg kunnen (blijven) verlenen. Waar moet je rekening mee houden, wat kan je nog wel of beter niet doen voor de kwetsbare naaste? En wat te doen als je uitvalt. Kijk voor antwoorden op deze en andere vragen bij mantelzorg-en-het-coronavirus. En als tijdens de avondklok mantelzorg vereist is, dan moet je een formele verklaring bij je hebben.

 

Op deze site vindt u onder de tab Welzijn meer over o.a. Mantelzorgwijzer en Respijtzorg (even een adempauze). Evenals handreikingen voor huishoudelijke hulptoelage voor mantelzorgers en andere vormen van ondersteuning. Uitgebreidere informatie over financiële tegemoetkomingen via mantelzorgwaarderingen, verzekeringen e.d. is te vinden bij Geldzaken en Zorgverlof. Dat laatste is een wettelijk vangnet voor mantelzorgers die voor kortere of langere tijd (on)betaald calamiteiten- of zorgverlof willen aanvragen.

 

Geplaatst: 8-2-2021