Terug

 

Terug

 

Terug

Welzijn op recept - Weer lekker in je vel zitten

 

Somberheid, schulden, verlies van je partner, piekeren, ziekte of andere tegenslagen kunnen grote invloed hebben op je leven en de mensen om je heen. Maar ook lockdowns en andere ongemakken blijken voor velen al voldoende om psychische en/of sociale klachten te krijgen. Zij voelen zich eenzaam, weten zich geen raad met hun daginvulling en lopen met hun ziel onder de arm. Want gezellig bij elkaar op bezoek gaan of samen stappen is er dan niet bij. Laat staan dat je je (klein)kinderen mag ontvangen en knuffelen. Al krijgen we langzamerhand gelukkig weer mogelijkheden om er op uit te gaan en onze sociale banden aan te halen.

 

 

Recept

Een recept voor een pilletje of een doorverwijzing naar een psycholoog of andere specialist is dan niet altijd de beste of meest succesvolle oplossing. Toch kan de huisarts of praktijkondersteuner bij de GGZ mensen met psychosociale klachten op weg helpen, omdat zij nu iets extra’s te bieden hebben. Want sinds enige tijd stuurt de gemeente Hoorn het project Welzijn op Recept aan. Dat is een laagdrempelige, niet medische, aanpak om genoemde klachten op te lossen door iets te gaan doen. Doel van dit traject is dat betrokkenen beter in hun vel komen te zitten en weer positiever in het leven gaan staan.

 

De arts schrijft hen geen medicijn voor, maar geeft deze cliënten een recept mee voor een afspraak bij Mee & de Wering. Daar bespreekt een sociaal werker met de cliënt de mogelijkheden om van de klachten af te komen. Soms blijken dat dat niet altijd gezondheidsklachten te zijn, maar andere problemen waar betrokkene mee worstelt. Vaak heeft hij of zij zelf ideeën hoe die klachten op te lossen zijn, maar kost het moeite om daarmee aan de gang te gaan. Voor anderen kan het gesprek juist het gewenste inzicht geven in hun situatie om, al dan niet met hulp, vervolgens de juiste stappen te kunnen zetten.

‘Positieve gezondheid’ is daarbij een mogelijke gespreksmethodes. Gesprekken langs die weg kunnen tot verrassende uitkomsten leiden. In ons artikel ‘Plezierig ouder worden’ leest u meer over die methode.

 

Stappen waarbij zij door welzijnscoaches worden begeleid. Bijvoorbeeld richting creatieve of sportieve activiteiten, een cursus, lotgenotencontact, hulptraject of vrijwilligerswerk. Activiteiten die cliënten niet of onvoldoende kennen of zelfs nooit aan zouden hebben gedacht. Nadat er een match is gemaakt blijven de coaches en gespecialiseerde vrijwilligers bovendien als maatje hun cliënt ondersteunen. En met succes zoals een van hen liet weten: “Ik doe vrijwilligerswerk en daar doe ik contacten op. Ik voel dat ik er weer bij hoor.”

 

Handen ineen geslagen

Meerwaarde van dit project is dat het breed gedragen en uitgevoerd wordt door de gemeente Hoorn en alle huisartsen en praktijkondersteuners. Dit in samenwerking met Zorgkoepel West-Friesland, MEE & de Wering, Stichting Netwerken, Zorg Optimalisatie Noord-Holland en andere partijen.

Zij zijn daardoor goed op de hoogte van elkaars mogelijkheden en aanbod. “Daardoor sluiten welzijn en huisartsenzorg nog beter op elkaar aan en krijgen inwoners sneller de ondersteuning die past bij hun mogelijkheden en talenten. De samenwerking leidt tot kansen voor iedereen”, aldus Daphne Gans, regiomanager MEE & de Wering.

 

Persoonlijke ervaringen met en praktische zaken rond dit project in den lande zijn terug te lezen in o.a. Pareltjes van Welzijn op Recept, het Handboek Welzijn op Recept en Steuntje in de rug.

 

Geplaatst: 2-2-2022