De cliëntondersteuner - Uw gids bij zorg en ondersteuning

Wie door omstandigheden extra zorg en ondersteuning nodig heeft, krijgt te maken met allerlei afkortingen als Wmo en Wlz en regelgevingen. Zie daar maar eens als zorgvragende leek wijs uit te worden. Blijkbaar ziet de overheid geen kans om het leuker voor ons maken, maar gelukkig wel een beetje makkelijker. Daarom kan iedereen over deze materie gratis advies vragen bij een onafhankelijke cliëntondersteuner, de gids die u ontzorgt. Lees verder

Respijtzorg - Vangnet voor mantelzorgers

Mantelzorger zijn is geen keuze, het overkomt je en verschilt de zorg per situatie in omvang en duur. Zorgverlening die je niet wilt of kunt ontlopen. Een taak waaraan je vol energie en idealisme aan begint. Alleen heb je geen idee wat de gevolgen ervan zijn voor jezelf, je directe omgeving en eventueel je werk.  Lees verder

Gaat het goed met mij? - Praatplaat: signaleren en bespreken

“Als praktijkondersteuner merk ik bijna dagelijks dat ouderen en/of hun omgeving signalen van toenemende kwetsbaarheid te laat opmerken”, aldus Petra de Witte-van Eck. “Daardoor neemt hun kwaliteit van leven onnodig snel af en kunnen zij minder zelfstandig hun eigen leven blijven leiden.”  Lees verder

Hulp en advies

Organisaties die werk maken van hulp en advies aan ouderen. Zoals: 1.Hoorn, Mee & de Wering etc

Lees verder

Betekenisvolle contacten

Intelligente lockdown, we durven er haast niet meer over te schrijven, was en is in sommige opzichten nog steeds nodig. Maar wie van ons had de sociale neven effecten ervan kunnen overzien. Niet meer even spontaan langs gaan bij vader of moeder thuis of in het verpleeghuis. Of erger nog, hem of haar nauwelijks of helemaal niet kunnen bijstaan in de laatste dagen van hun leven. Lees verder

Hulpmiddelen voor mensen met een beperking

Er bestaan allerlei hulpmiddelen die geschikt zijn voor met mensen een beperking, zoals epilepsie, Parkinson, hartklachten, diabetes en COPD. Bovendien zij ze zijn soms ook handig zijn voor alledaags gebruik.

Lees verder

Bent u al donor? - Praat erover met uw naasten

Onlangs stond in diverse dagbladen het volgende bericht: “Op dit moment staan ruim 1270 mensen op de wachtlijst voor een orgaan. Dat is 6% meer dan een jaar eerder (…) Er wachten vooral meer mensen op een nier, soms in combinatie met een alvleesklier.”

Lees verder

De waarde van ouder worden - 10 aandachtspunten

Verouderingsprocessen horen gewoon bij het leven en het beeld dat in reclames wordt geschetst van ouderen die jong willen blijven, werkt contraproductief. Ieder fase heeft zijn schoonheid.

Lees verder

Bordje vol?

Veel ouderen verrichten mantelzorgtaken voor hun partner, of hebben kinderen die intensief mantelzorgen. Maar wanneer is nu het bordje vol? Dat is voor ieder mens verschillend. De overeenkomst is dat het “sluipend” gebeurt. Opeens is het teveel van het goede en ontstaan problemen. Lees verder

De Wmo-taal uitgelegd

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en daarbij zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De wijze waarop gemeenten die wet uitvoeren kan per plaats verschillen! Lees verder