Terug

 

Terug

Bordje vol?

 

Veel ouderen verrichten mantelzorgtaken voor hun partner, of hebben kinderen die intensief mantelzorgen. Maar wanneer is nu het bordje vol? Dat is voor ieder mens verschillend. De overeenkomst is dat het “sluipend” gebeurt. Opeens is het teveel van het goede en ontstaan problemen.

 

 

Het Kennisplatform Mantelzorg heeft de beschikking over een spel ‘Bordje vol’ waarmee in kaart kan worden gebracht hoe vol het bordje is. En het biedt gespreksmateriaal om tot oplossingen te komen. Het kennisplatform zoekt enkele mensen die het spel met medewerkers van het Kennisplatform willen uitproberen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de ouderenadviseur van MEE & de Wering. Telefoonnummer 06 532 83 177 of mailadres j.olijve@meewering.nl. Ook anderen, bijvoorbeeld uw kinderen, die intensief betrokken zijn bij de zorg voor u of uw partner kunnen zich natuurlijk opgeven.

 

Gewijzigd: 22-10-2020

 

 

Huishoudelijke hulptoelage voor mantelzorgers

 

De situatie van elke mantelzorger is anders. Soms verlenen zij zorg aan hun kind(eren) of hun partner thuis, soms aan familie of vrienden die ergens anders wonen. Extra hulp voor de mantelzorger zelf kan dan welkom zijn. Hulp die het hen makkelijker maakt om werk en het zorgen voor jezelf en de ander vol te houden. De huishoudelijke hulptoelage biedt die mogelijkheid en geeft de verzorger tijd en gelegenheid voor andere dingen. In de gemeente Hoorn kan deze extra hulp voor 36 uur per jaar (gemiddeld 3 uur in de maand) bij hen thuis of bij degene die zij verzorgen gratis worden ingezet.

 

Wanneer en hoe extra hulp aanvragen?

Mantelzorgers die in de regio Westfriesland wonen en minimaal 3 maanden voor 8 uur per week mantelzorg verlenen, kunnen de huishoudelijke hulptoelage aanvragen via www.hoorn.nl/huishoudelijke-hulptoelage. De huishoudelijke hulptoelage is ook aan te vragen door inwoners die (extra) huishoudelijke hulp willen.

 

Maar omdat elke situatie anders is, raden we u aan om vooraf even contact op met het gebieds- of wijkteam van 1.Hoorn. Zij helpen u verder. Telefoon 0229-252 200 of ga naar www.hoorn.nl/inloopspreekuren. Verder vindt u op de site www.hoorn.nl/mantelzorg nog meer informatie over andere vormen van ondersteuning en verwijzingen naar relevante websites.

 

Deelnemende zorgaanbieders

De extra hulp wordt verzorgd door zorgaanbieders waar de regio een contract mee heeft. De volgende zorgaanbieders werken mee met deze regeling:

• Altijd Zorg Aanwezig (AZA)

• De Nieuwe Zorg Thuis

• HoMe thuishulp

• Schoonmaakbedrijf Koster& Co, Miep

• Pittig

• Wilgaerden

• Stichting Zorghulp Westfriesland/Hulpvaardig

 

Geplaatst: 5-6-2019

 

Reisgids Mantelzorg

wegwijs in de wereld van zorg voor ouderen

 

 

Als mantelzorgers raak je makkelijk de weg kwijt in het oerwoud van regels, instanties en emoties waarmee je te maken krijgt. Deze reisgids, een soort ‘TomTom’, helpt je dan snel en efficiënt op weg door dat oerwoud. Het beschrijft bijvoorbeeld zaken die je nú kunt regelen, waardoor je in een latere fase tijd bespaart. En een goede gids kan niet zonder kaartjes, met tips, om je route te bepalen, zoals de ‘Vallen en opstaan’ route of die van ‘Stap voor-/ stap achteruit’ en ‘De weg kwijt’.

Bij elke route horen ook bepaalde aandachtsgebieden, zoals ‘Hoe maak je het thuis veilig’, ‘Hoe ga je om met veranderingen van je partner of ouder’ en ‘Hoe zorg je goed voor jezelf’. De daarbij behorende verhalen, maken dat alles heel herkenbaar. Ook het hoofdstuk met ‘Nuttige bagage’ ontbreekt niet en geeft verwijzingen naar onder andere allerlei websites en wie (professional, organisatie e.d.) wat doet en welke kosten vergoed worden.

Kortom, een door L. Schmit Jongbloed en D. Riksen geschreven handzame gids om je te waarschuwen voor de hobbels op je mantelzorgweg en die waar mogelijk te vermijden.

 

Geplaatst: 22-4-2020

 

Boekje Werk & Mantelzorg

 

De zorg voor mensen met dementie vraagt veel van de omgeving. Vaak zijn het de kinderen die de zorg voor hun ouders op zich nemen en combineren met een betaalde baan. Dat valt vaak niet mee, het is passen en meten om alle ballen in de lucht te houden. Gelukkig is het in veel situaties mogelijk om met de werkgever en de directe collega’s goede afspraken te maken, waardoor de combinatie makkelijker te hanteren wordt. Daarnaast zijn er ook wettelijke regelingen, zoals zorgverlof. Bij Kennisplatform Mantelzorg West Friesland (http://www.ikzorg.nu/werkgever-van-een-mantelzorger/) is hierover een handig boekje te downloaden waarin allerhande tips, regelingen en wetenswaardigheden staan.

 

Geplaatst: 8-12- 2017