Bouw woningen Pelmolenpad

Rond de zomer wordt het voorlopige ontwerp voor het gebied Pelmolenpad met omwonenden en andere geïnteresseerden gedeeld. Ook de Ouderenraad Hoorn zal daarbij aanwezig zijn om input en aanbevelingen te delen.  Lees verder

 

Lekker wonen op een andere plek

Hoe kun je actief blijven en een fijne dag hebben, ook als het begin van dementie zich lijkt aan te dienen? Wat kun je dan zélf doen om dit proces te vertragen? Gemeente Hoorn biedt je een preventieprogramma aan om dit samen met het Stichting Netwerk, huisartsenpraktijk, Vicino, zorgverzekeraar VGZ en Geriant te onderzoeken. Lees verder

 

Project MIX - Woningen voor jong én oud!

Met ’n beetje geluk staat er over zo’n drie jaar aan de Verlengde Lageweg 19 in Hoorn een uniek gebouw met in de ene vleugel huurwoningen voor ouderen en in de andere huur(atelier)woningen voor jongeren. In dit complex gaan ouderen en jongeren een community vormen, waaraan alle bewoners een bijdrage leveren. Ouderen helpen jongeren en andersom. Lees verder

 

Zelfstandig en langer thuis alleen mogelijk bij brede preventieve aanpak

Op 15 februari j.l. heeft de Raad van Ouderen het advies ‘Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving’ aan Conny Helder - de minister voor Langdurige Zorg en Sport - aangeboden. Lees verder

 

Checklist Energie besparen

5 tips om energie en geld te besparen! Lees verder

 

De Ouderenraad Hoorn luidt de noodklok

Er is in Hoorn een tekort aan woningen. In het algemeen, maar zeker ook specifiek voor ouderen. Zelfstandige, levensloopbestendige woningen, woongemeenschappen met gemeenschappelijke ruimten en zorgcentra. Dit probleem zal in de komende jaren met de toenemende vergrijzing nog veel groter worden. Lees verder

 


Betere woon- en leefomgeving?

De gemeente Hoorn wil de gezondheid en welzijn van de Hoornse inwoners verbeteren. Om dit te realiseren zijn er vier ochtenden georganiseerd waarin vertegenwoordigers van alle leeftijdsgroepen input konden leveren, onder wie de Ouderenraad Hoorn. Lees verder

 

Seniorenwoningen in Hoorn

In de gemeente Hoorn wordt veel gebouwd, een goede zaak. De Stichting Ouderenraad Hoorn constateert echter dat er te veel eengezinswoningen worden gebouwd ten opzichte van andere woonvormen. In het bijzonder kleinere, maar geriefelijke seniorenwoningen. Een type woning dat, gelet op het groeiend aantal ouderen, steeds noodzakelijker wordt. Lees verder